Ett resursstarkt företag med hög kunskap och service!

Auktoriserad Fastighetsmäklare

Yrkesverksamhet
3 års yrkesverksamhet som fastighetsmäklare.

Utbildning
3 auktorisationskurser, godkända av förbundsstyrelsen. Kurserna ska vara genomförda inom en 3-årsperiod och omfatta vart och ett av ämnena juridik, skatterätt och byggnadsteknik.

Mäklare med examina från universitet eller högskola i juridik, ekonomi eller byggnadsteknik, som ej är äldre än 10 år vid tiden för ansökan om auktorisation, kan ansöka om dispens från respektive ämne. 

För mäklare med examina för fastighetsmäklare med minst 120 högskolepoäng, är det tillräckligt att efter 3 års yrkesverksamhet genomgå 1 auktorisationskurs inom något av ämnena juridik, ekonomi eller byggnadsteknik. 

Den sökande får ej under de senaste 3 åren meddelats varning från Fastighetsmäklarnämnden eller meddelats beslut av Fastighetsmäklarförbundets disciplinnämnd som gått mäklaren emot.Läs merAuktoriserad Redovisningskonsult

​Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, en auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde SRF och Far ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Krav för auktorisation

För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man som medlem och Auktoriserad Redovisningskonsult:

  • genomgå aktualitetsutbildning
  • följa etiska regler
  • genomgå kvalitetskontroll
  • inneha godkänd ansvarsförsäkring

Vart tredje år måste certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas, bland annat gäller att kraven på aktualitetsutbildning måste ha uppfyllts. För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för  redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år. Däremellan sker uppföljningar med kontrollbesök och självdeklarationer.

läs mer