Ett resursstarkt företag med hög kunskap och service!


För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs som lägst en utbildning i ekonomi motsvarande kandidatexamen på 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). Minst 90 högskolepoäng ska vara i ett ekonomiskt ämne. Exempel på ekonomiska ämnen är:

  • företagsekonom
  • nationalekonom
  • industriell ekonomi
  • ekonomisk historia
  • ekonomisk geografi
  • handelsrätt
  • logistik
  • service management
  • förvaltningsekonomi

läs mer